Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Bình Sơn - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchTRA CỨU VĂN BẢN

báo điện tử 24h


  • Hình 5

  • Hình 3

  • Hình 2

  • Hình 1
    

Chi tiết tin

Huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất Đông Xuân năm 2017-2018

Ngày 10/5/2018, UBND huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2017-2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2018. Phó chủ tịch UBND huyện- Nguyễn Hoa, chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện, vụ Đông Xuân năm 2017-2018 tuy có nhiều yếu tố bất lợi như: giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết diễn biến bất thường, tình hình sâu bệnh trên cây trồng vẫn còn diễn ra gây ảnh hưởng xấu đến năng suất, chất lượng cây trồng, con vật nuôi. Nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của UBND các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể từ huyện đến cấp xã đã hướng dẫn, vận động người dân áp dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất, bố trí lịch thời vụ và cơ cấu giống hợp lý nên đã đạt được kết quả khá. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân 2017-2018 là 8.058 tấn, đạt 96,5% so với kế hoạch và bằng 103,42% so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích cây lúa gieo sạ được 1.331,1 ha, đạt 99,30% kế hoạch, năng suất bình quân 55,70 tạ/ha, đạt 96,95% so với kế hoạch và bằng 101,85% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây ngô thực hiện 125,3 ha, đạt 99,84% kế hoạch và bằng 100,32% so với cùng kỳ năm trước, năng suất bình quân 51,36 tạ/ha, đạt 99,28% so với kế hoạch, bằng 102,27% so với cùng kỳ. Về chăn nuôi, tổ chức tiêm phòng đạt khá tốt; công tác phối tinh nhân tạo trên đàn bò lai được triển khai thực hiện có hiệu quả, nên tỷ lệ bò lai đạt 96,14% so với tổng đàn. Về lâm nghiệp, tích cực tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, khai thác, chặt phá rừng trái phép. Phối hợp tích cực với Hội Nông dân, Hội LHPN huyện tổ chức công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chuyển giao KH-KT cho người dân áp dụng trong vụ Đông Xuân năm 2017-2018 đạt kết quả tốt…. 


Toàn cảnh hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế sau: việc chấp hành lịch thời vụ và cơ cấu giống của một số hộ dân chưa tốt; công tác chọn giống chưa được bảo đảm; kiểm soát vật tư nông nghiệp, giết mổ gia súc, gia cầm còn lỏng lẻo; tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cây trồng , con vật nuôi chưa mạnh; phong trào diệt chuột, phòng trừ sâu bệnh ở một số xã chưa được chú trọng; việc thực hiện các cơ chế hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện đến với người dân chưa kịp thời, sự chỉ đạo và phối hợp của các cấp, các ngành có nơi chưa được đồng bộ; công tác quản lý bảo vệ rừng ở một số địa phương chưa tốt.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian đến Phòng NN&PTNT chủ trì phối hợp TTKTNN, UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan chuẩn bị tốt mọi điều kiện để triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2018 đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời, tập trung một số nội dung  chủ yếu như: Hướng dẫn nông dân sử dụng giống hợp lý (giống trung, ngắn ngày) để gieo sạ hết diện tích, bảo đảm đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống và hạn chế sử dụng giống dài ngày; tổ chức tốt công tác tiêm phòng, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn; Triển khai thực hiện tốt Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung phát triển mô hình vườn điểm, KTV, KTTT và thực hiện tốt chương trình MTQGXD NTM trên địa bàn huyện; Ngân hàng Chính sách và Xã hội huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện./.


[Trở về]

Các tin mới hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH SƠN
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Bình Sơn - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.895.928
Email:binhsonhd@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập