Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Bình Sơn - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
ĐẢNG UỶ XÃ BÌNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VỚI HỘI VIÊN, ĐOÀN VIÊN VÀ NHÂN DÂN

ĐẢNG UỶ XÃ BÌNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VỚI HỘI VIÊN, ĐOÀN VIÊN VÀ NHÂN DÂN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ XÂY DỰNG...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BÌNH SƠN TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 12, HĐND XÃ KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BÌNH SƠN TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 12, HĐND XÃ KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

XÃ BÌNH SƠN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO XÃ LẦN THỨ X VÀ KẾT HỢP NGÀY CHẠY OLYMPIC " VÌ SỨC KHOẺ TOÀN DÂN " NĂM 2024

XÃ BÌNH SƠN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO XÃ LẦN THỨ X VÀ KẾT HỢP NGÀY CHẠY OLYMPIC " VÌ SỨC KHOẺ TOÀN DÂN " NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BÌNH SƠN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11,HĐND XÃ KHOÁ VIII, THÔNG QUA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ BÌNH SƠN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030

Hội đồng nhân dân xã Bình Sơn tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND xã khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp chuyên đề thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bình Sơn giai đoạn đến năm 2030
TRA CỨU VĂN BẢN

báo điện tử 24h


  • Hình 5

  • Hình 3

  • Hình 2

  • Hình 1
    

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH SƠN
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Bình Sơn - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.895.928
Email:binhsonhd@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập