Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Bình Sơn - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchTRA CỨU VĂN BẢN

báo điện tử 24h


  • Hình 5

  • Hình 3

  • Hình 2

  • Hình 1
    

Chi tiết tin

xã Bình Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

xã Bình Sơn tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, chương trình hành động năm 2024 và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Sáng ngày 28/11/2023 xã Bình Sơn tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, chương trình hành động năm 2024 và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự Hội nghị về phía huyện có ông Nguyễn Tấn Hải - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện; bà Nguyễn Hoàng Chung Thuỷ - Phó trưởng phòng VHTT huyện; về phía xã có ông Hồ Xuân Lanh - Phó bí thư trường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó chủ tịch HĐND xã; ông Trần Văn Được - Phó chủ tịch UBND xã; bà Nguyễn Thị Minh Hiếu - CT UBMT TQVN xã chủ trì hội nghị. Cùng đại biểu các ban, ngành, các tổ chức CT-XH xã và các ông, bà Ủy viên UBMT xã khóa X; về phía thôn có đại biểu các Chi ủy Chi bộ, Trưởng thôn, TB CTMT, Tổ trưởng Tổ đoàn kết, các Tộc họ, các tập thể và cá nhân được khen thưởng cùng tham dự Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị:
Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo kết quả công tác MTTQ  và kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Trong năm 2023 tình hình kinh tế - Xã hội của xã được duy trì và có bước phát triển, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ban Thường trực MTTQVN xã đã đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, cùng 03 Ban CTMT, 11 tổ đoàn kết phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân thống nhất nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác mặt trận năm 2023, góp phần thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Bình Sơn đạt được những kết quả, trong năm 2023 toàn xã có 880/955 gia đình đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 92,14%; gia đình đạt danh hiệu văn hoá 3 năm 855/955, tỷ lệ 89,52. Hoàn chỉnh và phê duyệt quy ước thôn văn hóa 02/02 thôn theo chỉ đạo của huyện.
Phong trào rèn luyện thân thể được đông đảo  tầng lớp Nhân dân tham gia các bộ môn thể thao được duy trì như cầu, bóng chuyền, nhằm thúc đẩy phong trào phát triển về số lượng và chất lượng, thu hút nhiều đối tượng tham gia tập luyện và thi đấu các giải phong trào. Phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa đã trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng trong công đoàn chú trọng thực hiện, phong trào xây dựng thiết chế văn hoá được cán bộ và nhân dân quan tâm đầu tư xây dựng theo chủ trương xã hội hoá…

Dựa trên những kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH xã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2024. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thường xuyên cập nhật, kiện toàn nhân sự tham gia thành viên BCĐ, thống nhất, ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ nhiệm vụ các thành viên, tăng cường ký kết, triển khai các hoạt động phối hợp cụ thể, phù hợp nhằm huy động sức mạnh của Ban chỉ đạo, nhất là ở các thôn; Huy động và đa dạng hóa các nguồn lực, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tự nguyện tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí hoặc tổ chức, ủng hộ các hoạt động liên quan đến phong trào ở địa phương theo quy định của pháp luật…
Phương hướng, nhiệm vụ công tác MT năm 2024, là tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp, củng cố tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - VH - XH, đảm bảo QPAN của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bà Nguyễn Hoàng Chung Thuỷ, Phó trưởng phòng VHTT huyện phát biểu ghi nhận, đánh giá, biểu dương chính xác, kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực, tiêu biểu trong phong trào; quan tâm xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, thực hiện  tốt cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”, thực hiện tốt mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới, việc hội”
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Hồ Xuân Lanh,Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được năm qua, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ với các hộ gia đình còn khó khăn trong xã bằng những hành động thiết thực hiệu quả; thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri với HĐND các cấp, làm tốt công tác giám sát và công tác tôn giáo tại đia phương. Tổ chức Tốt “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân” tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời năm đến, đề nghị Mặt trận tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Ông Nguyễn Tấn Hải, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện yêu cầu Ban Thường trực MTTQVN xã tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả và kinh nghiệm năm qua. Nghiên cứu xây dựng Nghị quyết năm 2024, triển khai hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn chân thành lắng nghe, giữ mối liên hệ, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mỗi người, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao; không ngừng học hỏi, rèn luyện và hành động, xứng đáng là đại diện của tổ chức CT-XH và các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024. Nhất là chuẩn bị tốt nhất các nội dung và điều kiện để tổ chức thành công Đại hội UBMT xã Bình Sơn (2024-2029), tiến tới Đại hội Đại biểu UBMT các cấp nhiệm kỳ (2024-2029).

Tại Hội nghị, UBND xã đã trao tặng Giấy khen của CT UBND xã 02 tập thể và 04 cá nhân; UBMTTQVN xã đã trao tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 ./.

Tác giả: Trần Anh Phương

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH SƠN
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Bình Sơn - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.895.928
Email:binhsonhd@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập