Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Bình Sơn - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchTRA CỨU VĂN BẢN

báo điện tử 24h


  • Hình 5

  • Hình 3

  • Hình 2

  • Hình 1
    

Chi tiết tin

Hội cựu chiến binh xã Bình Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.

Hội cựu chiến binh xã Bình Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.

Ngày 11/04/2024, Hội cựu chiến binh xã Bình Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Lãnh– PCT Hội cựu chiến binh huyện Hiệp Đức; đồng chí Hồ Xuân Lanh, PBT thường trực- Chủ tịch HĐND- Trưởng khối Dân vận; đại biểu Thường trực UBND, UBMTTQV, các tổ chức Chính trị- xã hộixã, Công an xã, Ban CHQS xã các và hơn 50 hội viên cựu chiến binh tiêu biểu trên địa bàn xã.

Quang cảnh Hội nghị:


Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên CCB Bình Sơn đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình công tác đề ra, đặc biệt là vai trò tổ chức hội trong tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, chất lượng xây dựng tổ chức hội và hội viên ngày càng được nâng lên.

Hiện nay, Hội CCB xã Bình Sơn có 92 hội viên. Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cán bộ, hội viên, cựu chiến binh trong xã đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình hội viên. Sau Đại hội thi đua lần thứ VI , tỷ lệ hộ nghèo của hội CCB năm 2019 là 6 hộ, đến nay trong Hội không còn hộ nghèo. nổi lên phong trào làm kinh tế giỏi hằng năm có một số hộ thu nhập trên dưới 100 triệu đồng như gia đình hội viên với mô hình doanh nghiệp, trang trại, gia trại trồng keo nguyên liệu và cao su tiểu điền. Phần lớn các hộ gia đình khá và giàu của Hội CCB đã có nhà ở kiên cố, khang trang sạch đẹp. Đời sống của hộ gia đình hội viên Hội CCB ngày càng được phát triển đi lên.


Đồng chí Hồ Xuân Lanh, PBT thường trực- Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Lãnh, PCT Hội cựu chiến binh huyện Hiệp Đức, Đồng chí Hồ Xuân Lanh, PBT thường trực- Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao những kết quả hội CCB xã Bình Sơn đạt được trong phong trào “Hội cựu chiến binh gương mẫu”. Đặc biệt, với sự chuẩn bị chu đáo, đây là một trong những đơn vị sớm trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024”. Trong thời gian tới, đồng chí Huỳnh Văn Lãnh – PCT Hội CCB huyện Hiệp Đức đề nghị Hội cựu chiến binh xã Bình Sơn thực hiện một số nhiệm vụ đó là tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Bình Sơn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác Hội và các phong trào ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phấn đấu xây dựng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024 – 2029.
Tại Hội nghị UBND xã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân, Hội CCB xã tặng Giấy công nhận 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Bình Sơn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác Hội và các phong trào ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phấn đấu xây dựng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024 – 2029

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Lãnh, PCT Hội cựu chiến binh huyện Hiệp Đức, Đồng chí Hồ Xuân Lanh, PBT thường trực- Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao những kết quả hội CCB xã Bình Sơn đạt được trong phong trào “Hội cựu chiến binh gương mẫu”. Đặc biệt, với sự chuẩn bị chu đáo, đây là một trong những đơn vị sớm trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024”. Trong thời gian tới, đồng chí Huỳnh Văn Lãnh – PCT Hội CCB huyện Hiệp Đức đề nghị Hội cựu chiến binh xã Bình Sơn thực hiện một số nhiệm vụ đó là tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Bình Sơn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác Hội và các phong trào ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phấn đấu xây dựng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024 – 2029.Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Lãnh, PCT Hội cựu chiến binh huyện Hiệp Đức, Đồng chí Hồ Xuân Lanh, PBT thường trực- Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao những kết quả hội CCB xã Bình Sơn đạt được trong phong trào “Hội cựu chiến binh gương mẫu”. Đặc biệt, với sự chuẩn bị chu đáo, đây là một trong những đơn vị sớm trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024”. Trong thời gian tới, đồng chí Huỳnh Văn Lãnh – PCT Hội CCB huyện Hiệp Đức đề nghị Hội cựu chiến binh xã Bình Sơn thực hiện một số nhiệm vụ đó là tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Bình Sơn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác Hội và các phong trào ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phấn đấu xây dựng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024 – 2029.Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Lãnh, PCT Hội cựu chiến binh huyện Hiệp Đức, Đồng chí Hồ Xuân Lanh, PBT thường trực- Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao những kết quả hội CCB xã Bình Sơn đạt được trong phong trào “Hội cựu chiến binh gương mẫu”. Đặc biệt, với sự chuẩn bị chu đáo, đây là một trong những đơn vị sớm trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024”. Trong thời gian tới, đồng chí Huỳnh Văn Lãnh – PCT Hội CCB huyện Hiệp Đức đề nghị Hội cựu chiến binh xã Bình Sơn thực hiện một số nhiệm vụ đó là tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Bình Sơn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác Hội và các phong trào ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phấn đấu xây dựng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024 – 2029.

Tác giả: Trần Anh Phương

Nguồn tin: Phan Phước Hậu

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH SƠN
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Bình Sơn - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.895.928
Email:binhsonhd@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập