Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Bình Sơn - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchTRA CỨU VĂN BẢN

báo điện tử 24h


  • Hình 5

  • Hình 3

  • Hình 2

  • Hình 1
    

Chi tiết tin

Huyện Hiệp Đức công bố quyết định thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất

Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuyển giao nguyên trạng Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất từ Sở Tài nguyên và Môi trường về Uỷ ban nhân dân huyện quản lý; Theo đó, ngày 04/4/2018 UBND huyện ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức; sáng ngày 12/4/2018 UBND huyện công bố và trao Quyết định cho đại diện Trung tâm.

Đến dự và trao Quyết định có Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Như Công; đại diện Phòng Nội vụ, TN-MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Văn phòng HĐND& UBND huyện và viên chức Trung tâm.


Ông Nguyễn Như Công - CT UBND huyện trao Quyết định và tặng hoa cho đại diện Trung tâm

Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hiệp Đức; Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng…


Ông Nguyễn Như Công - CT UBND huyện phát biểu giao nhiệm vụ

Dự trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trung tâm trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Làm tốt việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng, để tổ chức đấu giá nhận quyền sử dụng đất; Đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại huyện;  Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tham mưu, đề xuất UBND huyện thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai. Đồng thời, phải làm tốt công tác quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH SƠN
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Bình Sơn - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.895.928
Email:binhsonhd@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập